• ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO OBOWIĄZUJĄCYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM Nr 24 

    w roku szkolnym 2020/2021
     
     
    ZABAWY Z PORAMI ROKU
    program wychowania przedszkolnego
     
    Wydawnictwo: Podręcznikarnia
    Autorki: Iwona Lewkowicz, Anna Tworkowska-Baraniuk
     
    TREFLIKI W PRZEDSZKOLU
    program wychowania przedszkolnego
     
    Wydawnictwo: Podręcznikarnia
    Autorka: Dorota Kossakowska
     

     

    PLANETA DZIECI. PRAWDA, DOBRO, PIĘKNO W ŚWIECIE WARTOŚCI
    program wychowania przedszkolnego

    Wydawnictwo: WSiP
    Autorka: Jolanta Wasilewska

     

    PROGRAMY WSPOMAGAJĄCE: 
     

    DZIECIĘCA MATEMATYKA
    Program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych.
    Autorki: E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska
    Program obowiązuje w grupach: I - VI

     

    DOBRY START
    Program wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-5-letnich. 
    Autorki: M. Bogdanowicz, M. Barańska, E. Jakacka 
    Program obowiązuje w grupach: I, II, III, IV, V
     
     
     
    DOBRY START
    Program wychowania przedszkolnego dla dzieci 6-letnich. 
    Autorki: M. Bogdanowicz, M. Barańska, E. Jakacka 
    Program obowiązuje w grupie: VI
     
     
    ZBIERAM, POSZUKUJĘ, BADAM
    Program wychowania przedszkolnego.
    Autorka: D. Dziamska
    Program obowiązuje w grupach: I - VI 

      

    OGÓLNOPOLSKIE ORAZ AUTORSKIE PROGRAMY EDUKACYJNE ORAZ PROJEKTY REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU:
     
     
    KREATYWNY PRZEDSZKOLAK - KREATYWNE DZIECKO
     

    W bieżącym roku przedszkolnym, od października 2020 r. grupa Sówki z naszego przedszkola, uczestniczyć będzie w trzeciej edycji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego pt.: „Kreatywny przedszkolak- kreatywne dziecko”, organizowanego przez Edu Fejkiel. Głównym celem tego projektu jest podejmowanie kreatywnych i twórczych działań przez nauczycieli wraz z przedszkolakami. Przede wszystkich chodzi o uruchamianie twórczości dzieci, czyli działanie w taki sposób, by potrafiły zrobić „coś z niczego”. Dzieci uczą się tworzyć piękne dzieła – niekoniecznie kupując gotowe produkty. Uczestnicząc w projekcie “Kreatywny przedszkolak”, działamy według ustalonego harmonogramu. Kreatywne działania rozpoczną się w październiku a fotorelację z działań będzie można śledzić na bieżąco na naszej stronie internetowej.

     
    ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY 
     
    To długofalowy, ogólnopolski program edukacyjny na temat prawidłowego pozbywania się zużytych baterii i telefonów komórkowych. Ze względu na znaczenie edukacji ekologicznej we współczesnym świecie, program inicjuje szereg wartościowych działań, mających na celu zapoznanie dzieci i młodzieży z wybranymi problemami z zakresu ochrony środowiska naturalnego.
     
    Program ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY poprzez praktyczne działania oraz systematyczną edukację ekologiczną zachęca dzieci i młodzież do właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz przekonuje do przyjaznych środowisku naturalnemu postaw i nawyków.
      

     

     
    BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE 
     
    Ogólnopolski Program „Bezpieczne przedszkole” skierowany jest zarówno do dzieci,  jak i do rodziców, pracowników przedszkola oraz różnych instytucji odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo. Powstał na bazie doświadczeń w pracy dydaktyczno- wychowawczej, w oparciu o literaturę oraz współpracę z rodzicami i środowiskiem. Program zawiera treści z nowej podstawy programowej, a główny nacisk kładzie na zdrowie i bezpieczeństwo.Realizacja zadań wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego wymaga od nauczyciela podejmowania działań wspomagających rozwój dziecka, zarówno w sferze fizycznej, emocjonalnej, jak też umysłowej i społecznej.
     
    W każdym przedszkolu bezpieczeństwo dzieci było, jest i będzie najistotniejszą sprawą. Zdrowie, życie i bezpieczeństwo dzieci stanowi wartość, o którą troszczą się wspólnie rodzice, nauczyciele, a także różnego typu organizacje.
    Aby właściwie przygotować dziecko do roli pieszego, czy pasażera należy w nim wyzwalać umiejętność współżycia z ludźmi (życzliwość, zrozumienie i poszanowanie potrzeb innych), zdolność kierowania i podporządkowania w zależności od sytuacji, słuchania poleceń, wdrażania do utrzymywania porządku, troszczenia się o słabszych, rozwijania refleksu oraz koncentracji.

     

    Bardzo ważne jest uwrażliwienie dzieci na niebezpieczeństwo, które może się pojawić w czasie zabawy, na kształtowanie umiejętności przewidywania skutków swoich działań, promowanie pomysłów na bezpieczne spędzanie wolnego czasu, pomoc dzieciom w rozumieniu reguł i norm niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w kontaktach z innymi ludźmi.

    Wiek przedszkolny jest najbardziej właściwy do wyrabiania u dzieci umiejętności i nawyków, a osiągnięcie znaczących efektów, kształtowanie właściwych postaw dzieci wobec problemów bezpieczeństwa wymaga działań systematycznych i długofalowych.

     

    OTO HAŁABAŁA ZNA GO POLSKA CAŁA


    Projekt edukacyjny  „ Oto Hałabała! Zna go Polska cała” wprowadzi dzieci w świat przyrody , rozbudzi ich ciekawość przyrodniczą. Postać krasnala Hałabały  doskonale  się do tego nadaje , gdyż mieszka on w lesie i wszystkie przygody dzieją się w tym otoczeniu w różnych porach roku. Krasnal będzie towarzyszyć dzieciom przez cały rok przedszkolny. Program ma na celu zainteresowanie dzieci literaturą dziecięcą poprzez którą poznają  przygody, które dzieją się w ciągu całego roku.


         

    MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERAURY 

    Akcja "Mały Miś w świecie wielkiej literatury" to ogólnopolski projekt czytelniczy, zakładający współpracę przedszkoli z całej Polski oraz z zagranicy. W ramach tego projektu miłość do czytania książek przekazywana jest dzieciom od najmłodszych lat. Tytułowy "Mały Miś" zachęca do czytania i zabawy nawiązując do dziedzin ważnych w życiu każdego przedszkolaka. Projekt powstał w 2015 r. i spotkał się z dużym zainteresowaniem dzieci, rodzicow oraz nauczycieli, którzy wnieśli do niego wiele pomysłów.  Współpraca nauczycieli w ramach projektu przełożyła się na tworzenie przez nich własnych inicjtyw i projektów. W kolejnych latach szkolnych projekt stał się odpowiedzią na wyznaczone przez MEN kierunki polityki oświatowej.  

     

     KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY
      

    „Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli I szkół podstawowych (klasy I-III) poświęcony tematyce ekologicznej. Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci, podczas której uczą się troszczyć o środowisko naturalne, poznają podstawowe zasady ekologii i dowiadują, dlaczego warto jeść owoce i warzywa; jak również zachęcenie dzieci do ruchu już od najmłodszych lat.

     

                                                                 Program  Czyściochowe Przedszkole

     

    Od drugiego półrocza wszystkie grupy przedszkolne będą brały udział w programie „Czyściochowe Przedszkole”. Realizacja programu pomoże w rozwijaniu samodzielności higienicznej dzieci. Higiena osobista to jeden z istotniejszych elementów codziennego życia, który wpływa nie tylko na wygląd, ale również na zdrowie. Dlatego tak ważne jestkształtowanie nawyków higienicznych od najmłodszych lat.

    Realizacja programu polega na przeprowadzeniu z dziećmi zajęć, podczas których dowiedzą się jak dbać ohigienę, z jakich produktów korzystać oraz dlaczego codzienne czynności higieniczne są ważne.

    Zwierzaki z Czyściochowa - bohaterowie opowiadań - przedstawiają, jak wykonywać podstawowe czynności higieniczne, zktórymi na co dzień zmagają się dzieci. Pokazują, co ijak wykonać, ale również opowiadają o konsekwencjach braku higieny izachęcają najmłodszych do codziennego dbania oczystość swojego ciała.

    Każdyblok tematyczny dotyczy innego aspektu higieny: higieny jamy ustnej, higieny nosa, korzystania z toalety, czystości rąk, kąpieli oraz ochrony skóry.
    Pracując z dziećmi zrealizujemy cele:

    • higiena jamy ustnej

    -zapoznanie zpodstawowymi zasadami dbania o higienę jamy ustnej: jak często myć zęby?, jakie przybory są potrzebne?, jaka jest prawidłowa technika mycia zębów?, jak ważne jest korzystanie zopieki stomatologicznej?

    -zapoznanie zzasadami żywienia wpływającymi na stan zębów

    -kształtowanie umiejętności dbania ohigienę jamy ustnej

     

    • higiena nosa

    -zapoznanie ztechniką prawidłowego czyszczenia nosa

    -kształtowanie umiejętności dbania ohigienę nosa

    -kształtowanie świadomości zdrowotnej oraz odpowiedzialności za zdrowie własne iinnych

    -zapoznanie zwiedzą na temat rozprzestrzeniania się wirusów

    -zapoznanie zpodstawowymi zasadami profilaktykichorób zakaźnych

     

    • korzystanie ztoalety

    -zapoznanie zzasadami zachowania wtoalecie

    -kształtowanie świadomości ekologicznej

    -kształtowanie nawyków dbania ohigienę wtoalecie

    -kształtowanie nawyków dbania oporządek wtoalecie

    -kształtowanie świadomości zdrowotnej oraz odpowiedzialności za zdrowie własne iinnych

     

    • czystość rąk

    -zapoznanie zprawidłową techniką mycia rąk

    -zapoznanie zzasadami zachowania włazience

    -kształtowanie umiejętności dbania oczystość rąk

    -kształtowanie świadomości ekologicznej

    -zapoznanie zzasadami dbania oczystość rąk zapoznanie zwiedzą na temat konsekwencji zdrowotnych związanych zbrudnymi rękami

     

    • kąpiel

    -zapoznanie zzasadami dbania ohigienę osobistą podczas kąpieli (jakie przybory i produkty są niezbędne, jak należy się myć)

    -kształtowanie umiejętności dbania ohigienę osobistą

    -kształtowanie umiejętności dbania oporządek w łazience

    -zapoznanie zzasadami mycia włosów

     

    • ochrona skóry

    -zapoznanie zpodstawowymi zasadami ochrony skóry (jak chronić skórę przed promieniowaniem UV, jak chronić skórę przed wiatrem imrozem)

    -zapoznanie zproduktami, chroniącymi skórę przed niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi

    -kształtowanie umiejętności dbania oskórę przez cały rok

    Materiały dla rodziców

    Materiały przygotowane zmyślą o rodzicach,to zaproszenie do kontynuacji nauki na temat higieny w domu. Materiały dla rodziców zawierają: krótkie podsumowanie umiejętności zdobytych przez dzieci, propozycje eksperymentów czy opowiadań. To szansa nie tylko na utrwalenie wiedzy zdobytej w przedszkolu, ale i rozwijanie dobrych nawyków w rodzinnym gronie.Opiekunowie najmłodszych dowiedzą się, czego ich dzieci nauczyły się podczas zajęć. Dzięki zawartym w materiałach propozycjom opowiadań i eksperymentów dzieci rozbudzą swoją ciekawość i jeszcze chętniej będą uczyć się dbania o higienę osobistą.

  • Kontakty

   • Przedszkole Publiczne Nr 24 w Rzeszowie, ul. Krajobrazowa 7
   • sekretariat@pp24.resman.pl; dyrektor@pp24.resman.pl
   • 17 748 39 40, 17 748 39 41, 17 748 39 43
   • Przedszkole Publiczne Nr 24 ul. Krajobrazowa 7 35-119 Rzeszów
 • Galeria zdjęć

   brak danych