• ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO OBOWIĄZUJĄCYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM Nr 24 

    w roku szkolnym 2020/2021
     
     
    ZABAWY Z PORAMI ROKU
    program wychowania przedszkolnego
     
    Wydawnictwo: Podręcznikarnia
    Autorki: Iwona Lewkowicz, Anna Tworkowska-Baraniuk
     
    TREFLIKI W PRZEDSZKOLU
    program wychowania przedszkolnego
     
    Wydawnictwo: Podręcznikarnia
    Autorka: Dorota Kossakowska
     

     

    PLANETA DZIECI. PRAWDA, DOBRO, PIĘKNO W ŚWIECIE WARTOŚCI
    program wychowania przedszkolnego

    Wydawnictwo: WSiP
    Autorka: Jolanta Wasilewska

     

    PROGRAMY WSPOMAGAJĄCE: 
     

    DZIECIĘCA MATEMATYKA
    Program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych.
    Autorki: E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska
    Program obowiązuje w grupach: I - VI

     

    DOBRY START
    Program wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-5-letnich. 
    Autorki: M. Bogdanowicz, M. Barańska, E. Jakacka 
    Program obowiązuje w grupach: I, II, III, IV, V
     
     
     
    DOBRY START
    Program wychowania przedszkolnego dla dzieci 6-letnich. 
    Autorki: M. Bogdanowicz, M. Barańska, E. Jakacka 
    Program obowiązuje w grupie: VI
     
     
    ZBIERAM, POSZUKUJĘ, BADAM
    Program wychowania przedszkolnego.
    Autorka: D. Dziamska
    Program obowiązuje w grupach: I - VI 

      

    OGÓLNOPOLSKIE ORAZ AUTORSKIE PROGRAMY EDUKACYJNE ORAZ PROJEKTY REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU:
     
     
    KREATYWNY PRZEDSZKOLAK - KREATYWNE DZIECKO
     

    W bieżącym roku przedszkolnym, od października 2020 r. grupa Sówki z naszego przedszkola, uczestniczyć będzie w trzeciej edycji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego pt.: „Kreatywny przedszkolak- kreatywne dziecko”, organizowanego przez Edu Fejkiel. Głównym celem tego projektu jest podejmowanie kreatywnych i twórczych działań przez nauczycieli wraz z przedszkolakami. Przede wszystkich chodzi o uruchamianie twórczości dzieci, czyli działanie w taki sposób, by potrafiły zrobić „coś z niczego”. Dzieci uczą się tworzyć piękne dzieła – niekoniecznie kupując gotowe produkty. Uczestnicząc w projekcie “Kreatywny przedszkolak”, działamy według ustalonego harmonogramu. Kreatywne działania rozpoczną się w październiku a fotorelację z działań będzie można śledzić na bieżąco na naszej stronie internetowej.

     
    ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY 
     
    To długofalowy, ogólnopolski program edukacyjny na temat prawidłowego pozbywania się zużytych baterii i telefonów komórkowych. Ze względu na znaczenie edukacji ekologicznej we współczesnym świecie, program inicjuje szereg wartościowych działań, mających na celu zapoznanie dzieci i młodzieży z wybranymi problemami z zakresu ochrony środowiska naturalnego.
     
    Program ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY poprzez praktyczne działania oraz systematyczną edukację ekologiczną zachęca dzieci i młodzież do właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz przekonuje do przyjaznych środowisku naturalnemu postaw i nawyków.
      

     

     
    BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE 
     
    Ogólnopolski Program „Bezpieczne przedszkole” skierowany jest zarówno do dzieci,  jak i do rodziców, pracowników przedszkola oraz różnych instytucji odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo. Powstał na bazie doświadczeń w pracy dydaktyczno- wychowawczej, w oparciu o literaturę oraz współpracę z rodzicami i środowiskiem. Program zawiera treści z nowej podstawy programowej, a główny nacisk kładzie na zdrowie i bezpieczeństwo.Realizacja zadań wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego wymaga od nauczyciela podejmowania działań wspomagających rozwój dziecka, zarówno w sferze fizycznej, emocjonalnej, jak też umysłowej i społecznej.
     
    W każdym przedszkolu bezpieczeństwo dzieci było, jest i będzie najistotniejszą sprawą. Zdrowie, życie i bezpieczeństwo dzieci stanowi wartość, o którą troszczą się wspólnie rodzice, nauczyciele, a także różnego typu organizacje.
    Aby właściwie przygotować dziecko do roli pieszego, czy pasażera należy w nim wyzwalać umiejętność współżycia z ludźmi (życzliwość, zrozumienie i poszanowanie potrzeb innych), zdolność kierowania i podporządkowania w zależności od sytuacji, słuchania poleceń, wdrażania do utrzymywania porządku, troszczenia się o słabszych, rozwijania refleksu oraz koncentracji.

     

    Bardzo ważne jest uwrażliwienie dzieci na niebezpieczeństwo, które może się pojawić w czasie zabawy, na kształtowanie umiejętności przewidywania skutków swoich działań, promowanie pomysłów na bezpieczne spędzanie wolnego czasu, pomoc dzieciom w rozumieniu reguł i norm niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w kontaktach z innymi ludźmi.

    Wiek przedszkolny jest najbardziej właściwy do wyrabiania u dzieci umiejętności i nawyków, a osiągnięcie znaczących efektów, kształtowanie właściwych postaw dzieci wobec problemów bezpieczeństwa wymaga działań systematycznych i długofalowych.

     

    AKADEMIA AQUAFRESH

    Ogólnopolskim Programie Edukacji Zdrowotnej, który stawia sobie za cel zmniejszenie występowania próchnicy u dzieci w Polsce, poprzez szeroko prowadzone działania profilaktyczne dla najmłodszych. Akademia Aquafresh została powołana z myślą o ochronie zdrowia dzieci, żeby poprzez działania edukacyjne wytwarzać w nich potrzebę dbania o higienę jamy ustnej, a w konsekwencji zmniejszyć tak poważny problem, jakim jest próchnica.

        Uczenie dzieci mycia ząbków po każdym posiłku już od pierwszych lat życia, a także budowanie świadomości potrzeby utrzymania jamy ustnej w odpowiedniej higienie jest warunkiem niezbędnym w powodzeniu działań profilaktycznych.

         W ramach realizacji założeń programu, przedszkolaki uczestniczą w ciekawych zajęciach, uczą się, jak prawidłowo czyścić ząbki oraz jak codzienna dieta wpływa na stan zdrowia zębów, poznają budowę zęba oraz uczą się rozróżniać ząb zdrowy od chorego. Dodatkowo dzieci dowiadują się, jak dzielnie stawić czoła swoim lękom przed wizytą u dentysty.

         

    MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERAURY 

    Akcja "Mały Miś w świecie wielkiej literatury" to ogólnopolski projekt czytelniczy, zakładający współpracę przedszkoli z całej Polski oraz z zagranicy. W ramach tego projektu miłość do czytania książek przekazywana jest dzieciom od najmłodszych lat. Tytułowy "Mały Miś" zachęca do czytania i zabawy nawiązując do dziedzin ważnych w życiu każdego przedszkolaka. Projekt powstał w 2015 r. i spotkał się z dużym zainteresowaniem dzieci, rodzicow oraz nauczycieli, którzy wnieśli do niego wiele pomysłów.  Współpraca nauczycieli w ramach projektu przełożyła się na tworzenie przez nich własnych inicjtyw i projektów. W kolejnych latach szkolnych projekt stał się odpowiedzią na wyznaczone przez MEN kierunki polityki oświatowej.  

     

     KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY
      

    „Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli I szkół podstawowych (klasy I-III) poświęcony tematyce ekologicznej. Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci, podczas której uczą się troszczyć o środowisko naturalne, poznają podstawowe zasady ekologii i dowiadują, dlaczego warto jeść owoce i warzywa; jak również zachęcenie dzieci do ruchu już od najmłodszych lat.

     

    Program  Czyściochowe Przedszkole

     

    Od drugiego półrocza wszystkie grupy przedszkolne będą brały udział w programie „Czyściochowe Przedszkole”. Realizacja programu pomoże w rozwijaniu samodzielności higienicznej dzieci. Higiena osobista to jeden z istotniejszych elementów codziennego życia, który wpływa nie tylko na wygląd, ale również na zdrowie. Dlatego tak ważne jestkształtowanie nawyków higienicznych od najmłodszych lat.

    Realizacja programu polega na przeprowadzeniu z dziećmi zajęć, podczas których dowiedzą się jak dbać ohigienę, z jakich produktów korzystać oraz dlaczego codzienne czynności higieniczne są ważne.

    Zwierzaki z Czyściochowa - bohaterowie opowiadań - przedstawiają, jak wykonywać podstawowe czynności higieniczne, zktórymi na co dzień zmagają się dzieci. Pokazują, co ijak wykonać, ale również opowiadają o konsekwencjach braku higieny izachęcają najmłodszych do codziennego dbania oczystość swojego ciała.

    Każdyblok tematyczny dotyczy innego aspektu higieny: higieny jamy ustnej, higieny nosa, korzystania z toalety, czystości rąk, kąpieli oraz ochrony skóry.
    Pracując z dziećmi zrealizujemy cele:

    • higiena jamy ustnej

    -zapoznanie zpodstawowymi zasadami dbania o higienę jamy ustnej: jak często myć zęby?, jakie przybory są potrzebne?, jaka jest prawidłowa technika mycia zębów?, jak ważne jest korzystanie zopieki stomatologicznej?

    -zapoznanie zzasadami żywienia wpływającymi na stan zębów

    -kształtowanie umiejętności dbania ohigienę jamy ustnej

     

    • higiena nosa

    -zapoznanie ztechniką prawidłowego czyszczenia nosa

    -kształtowanie umiejętności dbania ohigienę nosa

    -kształtowanie świadomości zdrowotnej oraz odpowiedzialności za zdrowie własne iinnych

    -zapoznanie zwiedzą na temat rozprzestrzeniania się wirusów

    -zapoznanie zpodstawowymi zasadami profilaktykichorób zakaźnych

     

    • korzystanie ztoalety

    -zapoznanie zzasadami zachowania wtoalecie

    -kształtowanie świadomości ekologicznej

    -kształtowanie nawyków dbania ohigienę wtoalecie

    -kształtowanie nawyków dbania oporządek wtoalecie

    -kształtowanie świadomości zdrowotnej oraz odpowiedzialności za zdrowie własne iinnych

     

    • czystość rąk

    -zapoznanie zprawidłową techniką mycia rąk

    -zapoznanie zzasadami zachowania włazience

    -kształtowanie umiejętności dbania oczystość rąk

    -kształtowanie świadomości ekologicznej

    -zapoznanie zzasadami dbania oczystość rąk zapoznanie zwiedzą na temat konsekwencji zdrowotnych związanych zbrudnymi rękami

     

    • kąpiel

    -zapoznanie zzasadami dbania ohigienę osobistą podczas kąpieli (jakie przybory i produkty są niezbędne, jak należy się myć)

    -kształtowanie umiejętności dbania ohigienę osobistą

    -kształtowanie umiejętności dbania oporządek w łazience

    -zapoznanie zzasadami mycia włosów

     

    • ochrona skóry

    -zapoznanie zpodstawowymi zasadami ochrony skóry (jak chronić skórę przed promieniowaniem UV, jak chronić skórę przed wiatrem imrozem)

    -zapoznanie zproduktami, chroniącymi skórę przed niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi

    -kształtowanie umiejętności dbania oskórę przez cały rok

    Materiały dla rodziców

    Materiały przygotowane zmyślą o rodzicach,to zaproszenie do kontynuacji nauki na temat higieny w domu. Materiały dla rodziców zawierają: krótkie podsumowanie umiejętności zdobytych przez dzieci, propozycje eksperymentów czy opowiadań. To szansa nie tylko na utrwalenie wiedzy zdobytej w przedszkolu, ale i rozwijanie dobrych nawyków w rodzinnym gronie.Opiekunowie najmłodszych dowiedzą się, czego ich dzieci nauczyły się podczas zajęć. Dzięki zawartym w materiałach propozycjom opowiadań i eksperymentów dzieci rozbudzą swoją ciekawość i jeszcze chętniej będą uczyć się dbania o higienę osobistą.

  • Kontakty

   • Przedszkole Publiczne Nr 24 w Rzeszowie, ul. Krajobrazowa 7
   • sekretariat@pp24.resman.pl; dyrektor@pp24.resman.pl
   • 17 748 39 40, 17 748 39 41, 17 748 39 43
   • Przedszkole Publiczne Nr 24 ul. Krajobrazowa 7 35-119 Rzeszów
 • Galeria zdjęć

   brak danych